Academic Calendar 2017-18

DateTopicConvenorMeeting Chairman
Sat-Sun, 25th-26thMarch 2017Cadaveric Spine WorkshopDr C M Badole
Dr S R Mitra
2ndApril
Sunday
Foot & Ankle WorkshopDr Devashis Barick
Dr Samir Dwidmuthe
Dr Sushil Mankar
29thApril SaturdayCLINICAL MEET 1Dr Harish Gidwani
Dr Nilesh Joshi
Dr Ashok lawange
Dr Pankaj Tathe
4thJune
Sunday
Symposium on Lower limb trauma with
Installation of Team VOS2017-18
Dr R M ChandakDr Sudhir Babhulkar
Dr D D Tanna
24thJune SaturdayCLINICAL MEET 2Dr Nawaid Ahmad
Dr Yogesh Kamdi
Dr Krishna Parate
Dr Pradeep Barad
15th-16thJuly 2017 Sat ,SundayNagpur Arthroscopy MeetDr Prashant Parate
Dr Kuldeep Deshpande
Dr Satyajeet Jagtap
22ndJuly
Saturday
CLINICAL MEET 3Dr Pravin Agrawal
Dr Samir Raghtate
Dr Sudhir Soni
Dr Niranjan Dharaskar
6thAugust
Sunday
CME on Day Care / Office OrthopaedicsDr Faisal Mohd.
Dr Samir Dwidmuthe
Dr Anil Golhar
Dr Sanjeev Chaudhary
August 2017BOX CRICKET TOURNAMENTDr Parag RautDr Prashant Rathi
26thAugust SaturdayCLINICAL MEET 4Dr Abhinav Konher
Dr Pratik Gandhi
Dr Anil Masand
Dr Makrand Dhopaokar
15th, 16thSept. Saturday/SundayNagpur Arthroplasty CourseDr Mukesh Laddha
Dr Ashish Thakur
Dr Ajit Phadke
30thSep
Saturday
CLINICAL MEET 5Dr Faizan
Dr Vikram Sapre
Dr Sushil Mankar
Dr Ravi Bhajani
14th-15th Oct 2017 Saturday/SundayVOSCON 2017Dr Jaiprakash BankarDr Govind Lahoti
12thNovember 2017CME on Perioperative management of orthopaedic patientDr Nirbhay Karandikar
Dr Alankar Ramteke
Dr Raju Choudhari
Dr Ravi Dashputra
25thNov. SaturdayCLINICAL MEET 6Dr Shivraj Suryawanshi
Dr Sagar Raghuwanshi
Dr Kiran Saoji
Dr Jitendra Taori
10 th December 2017Complication MeetDr Manoj Pahukar
Dr Ninad Godghate
Dr N K Saxena
Dr Ashutosh Apte
December 2017CRICKET CARNIVAL / PICNICDr Parag RautDr V K Verma
7thJanuary 2018
Sunday
VOS Hand meetingDr Samrat Taori
Dr Karan mane
Dr C N Kulkarni
Dr Avinash Ranade
27thJanuary 2018
Saturday
CLINICAL MEET 7Dr Dilip Rathi
Dr Ashish Choubey
Dr Suhas Singh
Dr Prashant Kate
February 2018VOS + POSI MeetDr Viraj Shingade
24thFebruary 2018
Saturday
CLINICAL MEET 8Dr Parag Patil
Dr Swapnil Kawade
Dr R T Patil
Dr Pradeep Kukde
18thMarch 2018
Sunday
Symposium on Upper Limb Trauma alongwith
GBM + ELECTION
Dr Amol Kadu
Dr Aniruddha Wargantiwar
Dr Pramod Raut
Dr Ganesh Pundkar
Dr Mahendra Kale
© 2023 VOS Nagpur. All rights reserved. Website by Creativity Please